İşletmemiz

işletmemizin Üretim Süreçleri

İşletmemize gelen doğal yosun , dal , tohumsuz kozalak , çeşitli çalıların üretim süreçlerini işletmemizin belirli birimleri ile vereceğiz.


işletmemizin Ürün Sürecindeki Adımları

1.Adım

Hammadde Kabul

Dağ köylüleri tarafından orman dairesinden alınan izinler ile ürünler toplanmaktadır.

Her hangi bir ziraati olmayan ürünler (yosunlar,tohumsuz çam kozalakları,dal vs.) firmamız bünyesine taşıma alanlarına getirilerek teslim alınır..

2.Adım

Ürün şekillendirme , boyutlandırma ve temizleme

Gelen ürünler ilk önce kullanılacak konsepte göre şekillendirilir

İlgili birimlere gelen malzemeler müşteri tarafından istenilen ürünlere göre budama , kesme ,parçalama ve toparlama yapılır. Malzemeler şekillendikten sonra temizleme ünitelerine giderek bir sonraki aşamaya geçecek şekilde düzenlenir.

3.Adım

Ürün Boyama

Ürün Boyama birimine gelen malzemeler müşterinin istekleri doğrultusunda farklı renklere boyanır.

Ürünlere doğal renklerine uygun olacak konsepte göre renklendirmeler yapılır.Moda trendlerine uygun olan renklendirmeler ve doğal kokular ile ürünler son şekillerini alır.

4.Adım

Ürünlerin Kutulanması

Son hali almış ürünler kutulanma birimine gelir ve burada siparişlere göre kutulama işlemi yapılır.

İlgili birimi gelen ürünler müşteri siparişleri doğrultusunda belirli ebatlardaki kutulara belirli renk ve model kombinasyonları ile yerleştirilerek bir sonraki aşamaya yönlendirilir.


5.Adım

Paketlerin Kaplanması

Hazırlanmış ve müşteri siparişine göre belirli ebatlardaki kutulara koyulmuş ürün paketleri kaplanma ünitesine gelir.

Kaplanma ünitesinde bulunan kaplama makinesine ( shrink makinesi ) gelen kutular ilgili personel tarafından dikkatli bir biçimde kaplanır ve bir sonraki aşamaya yönlendirilir.


6.Adım

Paket Barkodlama ve Kolileme

Shrink makinesi tarafından streç ile kaplanan ürünler barkodlama alanına gelir.

Her ürün için kalite standartları ve işleyiş kolaylığı (yurt dışı taşıma işlemi için) açısından son ürünlere barkod tanımlanmıştır. Tanımlanan barkodlar bu birimde kutulanmış ve streç ile kaplanmış ürünler üstüne yapıştırılarak ürün adedine göre kolilere yerleştirilmektedir.


7.Adım

Ürünlerin Tasniflenmesi

Son kullanıcı tarafından alınacak hale getirilmiş ürünler kolilere uygun boyutlarda yerleştirilmiştir.

Kolilere koyulan ürünler yurt dışı nakliyesi için Mossdeco depolarında müşterilerin siparişlerine göre yerleştirilerek tasniflenir ve taşıma için uygun halde depolarda bekletilir.