Kadromuz

Yönetim Personelimiz

Bizler işkoliğiz...Sizler için tüm ürün işleyiş süreçlerinin kontrolleri , müşteri ve satış pazarlama süreçleri,kalite süreçlerinin devamlılığı ve nakliye süreçlerini eksiksiz sürdürülmesi için en iyisini yapmaktayız.

Fatih GÜNEL

Genel Müdür ( CEO )


Şirketin menfaatleri için yönetimin bilgisi ve onayı dahilinde kararlar alır, sorumlular belirler, ve ilgili yöneticiler tarafından uygulatılmasını sağlar.

Hedef ve stratejiler doğrultusunda firmanın tüm yönetsel süreçlerini koordine eder. İşleyişte çıkabilecek zorlukların giderilmesini sağlar, işleyişi izler ve gereken yerlere uyarılarda bulunur. Stratejik konularda üst yönetimle birlikte karar alma mekanizmasında aktiftir.
İşe alım ve işten çıkarılmaları onaylar. Firma bünyesindeki tüm birimler kendisine bağlıdır.

ibrahim KARAER

Satış ve Pazarlama Müdürü


Birden fazla ürünün satış pazarlama ve iş geliştirme aktivitelerinin idaresinden ve geliştirilmesinden sorumludur..

Mevcut yeni pazarlara girebilmek için satış stratejileri düzenler ve uygular. Bütçe, ciro ve satış hacmi doğrultusunda iş planlarını geliştirir.
İhracat departmanı dahilinde satış stratejisini hazırlar, uygular ve yönetir.

Gülden ÖZBAY

Muhasebe ve Finansman Sorumlusu


Şirkette finansman ve mali işlerle ilgili tüm konulardan sorumludur.

Mali tablolar, raporlar, bütçeler ve tahminler ve yöneti bilgisi dahil olmak üzere muhasabe yönetiminden sorumludur.

Organizasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde finansal sistemler üzerinde gerekli değişiklikleri gerçekleştirir.

ismail AKIN

Üretim Müdürü


Bölüm personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek planlamasını yapmak.

Müşterilerden gelen yeni ürün tekliflerini, yapılabilirlik, uygunluk, yeterlilik ve istenilen terminde karşılanabilmesi için ilgili bölüm sorumluları ile koordineli çalışarak mevcut durumu değerlendirmek, maliyet analizlerini yapmak ve müşteriye bildirmek.

Firma içi sipariş isteklerini değerlendirmek ve gerekli olanların temin edilmesi için onay vermek.

Büşra YILMAZ

Üretim Şefi


Üretim, üretim planlama analiz tablolarını hazırlamak. Aylık üretim raporunu Üretim Sorumlusuna sunmak.

Üretim programının belirlenmesi ve takibi, hammadde ve malzeme temin planlarının hazırlanmasını sağlamak, düzgün işleyişinin kontrolünü yapmak.

İşlerin teslim tarihine yetişmesi için etkin bir izleme yapmak.

Mossdeco Ailesi

Tüm çalışanlarımız ile birebir iletişim içerisinde iş sürecimiz sürmektedir.Bu sayede mossdeco çalışanları ile bir aile oluşturmuş ve bunu ürün kalitesine yansıtmıştır.
ourteam6beforeourteam6
ourteam7beforeourteam7